SELF - TERAPIA I ROZWÓJ
Ul. Dąbrowskiego 11/3
42 - 200 Częstochowa
 

GABINET PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ 

mgr Anna Rymer

 

mgr Justyna Czarnacka-Wojtysek

Tel. 535 790 107

mgr Barbara Tubielewicz

Tel. 502 512 608

mgr Kinga Ćwiertniewska

Tel. 781 272 111

 

GABINET ROZWOJU OSOBISTEGO (kursy, szkolenia online)

mgr Beata Nowicka - Misiewicz

beata@nowicka-misiewicz.com
www.nowicka-misiewicz.com 

 

GABINET TERAPII LOGOPEDYCZNEJ 

mgr Beata Dłubała
Tel. 728 732 505

 

GABINET TERAPII PEDAGOGICZNEJ 

mgr Anna Pietrasz - Sikorska

 

GABINET TERAPII RODZIN I PAR 

mgr Justyna Czarnacka - Wojtysek
Tel. 535 790 107
justyna.wojtysek@wp.pl 

 

mgr Barbara Tubielewicz
Tel. 502 512 608

 

PSYCHOLOG SPORTU 

mgr Agnieszka Wrona
Tel. 607 881 978

 

GABINET TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

mgr Kinga Ćwiertniewska

Tel. 781 272 111

mgr Justyna Czarnacka - Wojtysek

Tel. 535 790 107

mgr Barbara Tubielewicz

Tel. 502 512 608

mgr Anna Rymer

 

 

GABINET PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

mgr  Marta Mrozińska
Tel. 661 915 408

mgr Adrian Pudło
Tel. 609 345 104

 

GABINET PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ

mgr  Małgorzata Post

Tel. 695 986 126