Coaching - to praca z trenerem rozwoju osobistego nad wydobyciem własnego potencjału, nad osiąganiem zamierzonych celów. Coaching jest dla osób, którym nie odpowiada rzeczywistość i chcą by było inaczej, lepiej. Jest dla osób, które czują, że potrzebują zmian....... >> więcej << 

 

 

Psychoterapia dorosłych jest formą pomocy psychologicznej, która polega na indywidualnych spotkaniach z psychoterapeutą. Warunkiem rozpoczęcia psychoterapii jest udział w konsultacji psychologicznej... >> więcej << 

 

 

Terapia logopedyczna - ćwiczenia mające na celu stymulowanie rozwoju mowy, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne... >> więcej << 

 

 

Terapia dzieci i młodzieży - problemy dzieci i młodzieży mają różne podłoże i w związku z tym wskazane są różne formy terapii i leczenia... >> więcej << 

 

 

Terapia rodzin i par - małżeństwo i rodzina tworzą pewien system wzajemnych relacji i wzajemnie na siebie oddziałują.. >> więcej << 

 

 

Terapia pedagogiczna - niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych poprzez usprawnienie percepcji słuchowej, wzrokowej, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej... >> więcej << 

 

 

Warsztaty i szkolenia - trening umiejętności psychospołecznych - indywidualny i grupowy... >> więcej << 

 

 

Kursy i szkolenia online - wygodne i dostępne od zaraz szkolenia internetowe ... >> więcej <<

 

 

Psycholog sportu - pomaga zawodnikowi osiągać pełnię jego indywidualnych możliwości... >> więcej << 

 

 

BIOFEEDBACK - to metoda polegająca na pomiarze określonych parametrów fizjologicznych... >> więcej <<