GABINET PSYCHOLOGA SPORTU

 

 

Psycholog sportu pomaga zawodnikowi osiągać pełnię jego indywidualnych możliwości. Udaje się to dzięki dostosowaniu specyficznych metod pracy do cech, potrzeb i planów sportowca oraz do uprawianej przez niego dyscypliny. 

 

 

Celem wspólnej pracy jest poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodnika - wzbogacanie osobistych zasobów o nowe sposoby służące coraz bardziej satysfakcjonującemu rozwojowi sportowemu (i przy okazji osobistemu). 

 

 

Pierwsza wizyta ma charakter konsultacji, trwa 40 minut i jest bezpłatna. Jej celem jest wyjaśnienie sensu i sposobu pracy psychologa sportu z zawodnikiem, omówienie potrzeb klienta i ustalenie planu kolejnych spotkań. 

 

 

Najlepszym sposobem na przekonanie się, czy klientowi odpowiada taka forma wspierania treningu sportowego, jest zgoda na trzymiesięczny okres wstępny. W tym czasie odbywają się spotkania według wspólnie ustalonego harmonogramu a sportowiec wykonuje ?prace domowe. Celem jest przyswojenie koniecznej dawki wiedzy i przećwiczenie pewnych umiejętności ? tak, aby osobiście doświadczyć pozytywnych efektów ich działania. Po zakończeniu tego okresu klient decyduje, czy chce dalej w taki sposób wspierać swój trening sportowy i rozwój osobisty. 

 

 

Tematy ważne w trakcie pracy: cele, motywacja, zasoby, relaksacja, uwaga, mowa wewnętrzna, emocje, stres, przyzwyczajenia i inne - zależne od potrzeb danej osoby. W czasie pierwszej wizyty ustalamy szczegóły kolejnych spotkań. 

 

 

Zachęcam do kontaktu: 

 

www.agnieszkawrona.pl 

AGNIESZKA WRONA - Tel. 607 881 978