GABINET PSYCHOTERAPII DOROSŁYCH

Psychoterapia osób dorosłych:

  • problemy osobiste,
  • kryzysy,
  • depresje i nerwice,
  • zaburzenia osobowości,
  • psychoterapia DDA,
  • trudności w relacjach i związkach,
  • problemy małżeńskie,
  • leki i fobie,
  • terapia osób uzależnionych po podstawowym programie terapii /A.Rymer/

Konsultacja psychologiczna indywidualna jest pierwszym spotkaniem z psychologiem. Spotkanie takie służy ustaleniu, jaka oferta pomocy psychologicznej lub innej będzie dla danej osoby potencjalnie najkorzystniejsza. Czasami wystarczy jedna konsultacja, zazwyczaj jednak, zwłaszcza jeżeli poprzedza ona rozpoczęcie terapii, obejmuje od 1 do 3 spotkań.

Gdy zapada decyzja o rozpoczęciu psychoterapii ustala się kontrakt terapeutyczny, w którym określa się: cel terapii oraz zasady formalne - częstotliwość, długość i koszt spotkań.

Psychoterapia indywidualna jest formą pomocy psychologicznej, która polega na indywidualnych spotkaniach z psychoterapeutą. Warunkiem rozpoczęcia psychoterapii jest udział w konsultacji psychologicznej. W terapii odwołujemy się do doświadczeń z dzieciństwa, relacji z ważnymi osobami uwzględniając wpływ rodziny pochodzenia na aktualną sytuację osoby. Ten rodzaj terapii pomaga skontaktować się z emocjami oraz uczuciami, które z różnych przyczyn zostały wyparte. Mają one nieświadomy wpływ na funkcjonowanie człowieka w obecnej chwili a zwłaszcza na jego funkcjonowanie w relacjach z innymi osobami. Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu.

 

Psychoterapię indywidualną prowadzą:

BARBARA TUBIELEWICZ - Tel. 502 512 608

Anna Rymer