GABINET PSYCHOTERAPII DOROSŁYCH

Psychoterapia osób dorosłych:

  • problemy osobiste,
  • kryzysy,
  • depresje i nerwice,
  • zaburzenia osobowości,
  • psychoterapia DDA,
  • trudności w relacjach i związkach,
  • problemy małżeńskie,
  • leki i fobie,
  • terapia osób uzależnionych po podstawowym programie terapii /A.Rymer/

Konsultacja psychologiczna indywidualna jest pierwszym spotkaniem z psychologiem. Spotkanie takie służy ustaleniu, jaka oferta pomocy psychologicznej lub innej będzie dla danej osoby potencjalnie najkorzystniejsza. Spotkanie trwa 45 minut. Czasami wystarczy jedna konsultacja, zazwyczaj jednak, zwłaszcza jeżeli poprzedza ona rozpoczęcie terapii, obejmuje od 1 do 3 spotkań.

Gdy zapada decyzja o rozpoczęciu psychoterapii ustala się kontrakt terapeutyczny, w którym określa się: cel terapii oraz zasady formalne - częstotliwość, długość i koszt spotkań.

Psychoterapia indywidualna jest formą pomocy psychologicznej, która polega na indywidualnych spotkaniach z psychoterapeutą. Warunkiem rozpoczęcia psychoterapii jest udział w konsultacji psychologicznej. W terapii odwołujemy się do doświadczeń z dzieciństwa, relacji z ważnymi osobami uwzględniając wpływ rodziny pochodzenia na aktualną sytuację osoby. Ten rodzaj terapii pomaga skontaktować się z emocjami oraz uczuciami, które z różnych przyczyn zostały wyparte. Mają one nieświadomy wpływ na funkcjonowanie człowieka w obecnej chwili a zwłaszcza na jego funkcjonowanie w relacjach z innymi osobami. Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu.

W naszej placówce istnieje możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą.

Psychoterapię indywidualną prowadzą:

ANNA RYMER 
JUSTYNA CZARNACKA-WOJTYSEK - Tel. 535 790 107
BARBARA TUBIELEWICZ - Tel. 502 512 608