GABINET TERAPII RODZIN I PAR

TERAPIA RODZIN I PAR

Terapia rodzin jest taką formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostając ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Dlatego też problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia. Wpływ ten najczęściej jest niezamierzony i dzieje się jak gdyby przy okazji codziennego funkcjonowania. Często osoba indywidualnie poszukująca pomocy zostaje poproszona przez terapeutę o skorzystanie z terapii rodzin. Dzieje się tak ponieważ aby pomóc komuś, kto doświadcza uciążliwych objawów czy trudności, należy rozpoznać sposoby, zasady funkcjonowania całej rodziny.

 

 

Kiedy warto skorzystać z konsultacji u terapeuty rodzinnego?

 • Kiedy odczuwamy, że problemy jednego z członków rodziny silnie wpływają na relacje z pozostałymi
 • Kiedy odczuwamy, że relacje w rodzinie przyczyniają się do problemów jednego z jej członków bądź je nasilają
 • Kiedy poszczególne osoby w rodzinie doświadczają trudności we wzajemnych kontaktach
 • Kiedy rodzina przeżywa jakiś kryzys życiowy i nie radzi sobie ze skutkami zachodzących zmian.
 • Kiedy rodziców niepokoi zachowanie ich dziecka
 • Kiedy rodzice przeżywają trudności wychowawcze
 • Kiedy rodzice mają poczucie, że tracą kontakt ze swoim dzieckiem

 

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji, w trakcie której zarówno rodzina, jak i terapeuta wspólnie podejmą decyzję co do celowości rozpoczęcia terapii. 

 

TERAPIA PAR:

 

Terapia par jest taką formą pomocy, która ma wesprzeć parę w znalezieniu źródła trudności i przełamaniu ich. Pozwala przebudować związek, uzdrowić relacje między partnerami. Daje korzyści zarówno indywidualne - pozwala lepiej poznać siebie, swoje potrzeby, dążenia, oczekiwania wobec partnera, jak i dla pary- poprawia styl komunikacji, pomaga wyjaśnić nieporozumienia, reakcje, znaleźć kompromisy i drogi wyjścia z trudnych sytuacji. Rolą terapeuty nie jest rozstrzyganie kto w sytuacjach konfliktowych ma rację ale pomoc w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem.
Terapia par poprzedzona jest konsultacją. Jej celem jest wstępna orientacja w sytuacji związku oraz podjęcie decyzji czy terapia par jest zasadna i możliwa do przeprowadzenia. Może się zdarzyć, że po konsultacji pary zapadnie decyzja o potrzebie terapii indywidualnej jednej z osób. W tym przypadku dopiero po pewnym czasie można rozpocząć terapię w parze.

 

 

Kiedy warto skorzystać z konsultacji par?

 • Kiedy para przeżyła trudną sytuację życiową i nie radzi sobie z zachodzącymi zmianami (żałoba, choroba członka rodziny, trudności z zajściem w ciążę, odejście dziecka z domu)
 • Kiedy para jest w trakcie pozytywnych zmian jednak nie radzi sobie z emocjami towarzyszącymi nowej sytuacji (np. ślub, narodziny dziecka)
 • Kiedy para doświadcza konfliktu (np. związanego z relacjami z rodziną pochodzenia, różnicą w kwestiach wychowawczych względem dzieci itp.)
 • Kiedy w związku doszło do zdrady lub pojawiły się trudności w relacjach intymnych
 • Kiedy parze trudno jest określić co jest źródłem problemu jednak nie czują się w swoim związku szczęśliwi

Jeżeli jeden z partnerów nie ma motywacji do podjęcia pracy nad związkiem- zapraszamy na konsultację indywidualną.

 

Terapię rodzin i par prowadzą:

Barbara Tubielewicz - Tel. 502 512 608