Barbara Tubielewicz

Tel. 502 512 608

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Śląskiego ze specjalizacją psychologia kliniczna.

Ukończyłam 5 letnie szkolenie w zakresie psychoterapii – „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin” organizowane przez Fundację Terapii Rodzin na Szlaku w Krakowie.

Kierownikiem naukowym kursu był prof. Bogdan de Barbaro.

Brałam również udział w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących pracy psychoterapeutycznej w różnych nurtach.

Ukończyłam studia podyplomowe "Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży" na Uniwersytecie Śląskim oraz Studium Socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uczestniczyłam w projektach badawczych The University of Sheffield w Wielkiej Brytanii /badania normalizacyjne nowych metod badań/.

Od wielu lat pracuję w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Częstochowie w Zespole ds Rodzin. Pracowałam również w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Przedszkolu Integracyjnym.

Obecnie moim głównym obszarem pracy jest diagnoza i terapia problemów emocjonalnych dzieci, młodzieży i dorosłych. W terapii indywidualnej pracuję w nurcie psychodynamicznym, w pracy z rodzinami - w systemowym rozumieniu rodziny.

 

Małgorzata Post

Tel. 695 986 126

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo – resocjalizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, specjalista psychoterapii uzależnień.

Od 2000 roku pracuję z dorosłymi osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin prowadząc konsultacje diagnostyczne i terapię indywidualną i grupową. W 2022r. ukończyłam studia w zakresie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Posiadam certyfikat PARPA. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii w Krakowie. Moja praca poddawana jest regularnej superwizji.

Pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu. Współpracuję z Centrum Terapii w Częstochowie.

Obszarem mojej pracy jest:

  • psychoterapia członków rodzin osób z problemem alkoholowym

  • diagnoza i psychoterapia w obszarze uzależnienia od alkoholu

  • psychoterapia dorosłych i młodzieży

 

Marta Mrozińska

Tel. 661 915 408

Pedagog, Specjalista psychoterapii uzależnień, z wieloletnim doświadczeniem w pracy indywidualnej oraz grupowej z młodzieżą oraz osobami dorosłymi z problemem uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, hazardu, zakupoholizmu, internetu, alkoholu.

Absolwentka Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Posiadam certyfikat STU Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Obecnie moim miejscem pracy jest oddział dzienny oraz poradnia gdzie pracuje z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych w tym dopalaczy oraz uzależnionych behawioralnie (hazard, zakupoholizm, internet), oraz alkoholu.

Swoją prace wykonuję z pasją i zaangażowaniem. W kontakcie z klientem koncentruje się na jego mocnych  stronach pomocnych w zmianie obecnej sytuacji życiowej i w wyjściu z uzależnienia.

 

Adrian Pudło

Tel. 609 345 104

Specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Obecnie studiuje psychoterapię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiadam certyfikat STU Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Z uzależnieniami pracuję od 2012 roku, na poradni oraz oddziale dziennym.
Prowadzę terapię z młodzieżą jak i osobami dorosłymi z problemem uzależnienia od narkotyków, alkoholu, dopalaczy, hazardu, zakupów, Internetu (gier komputerowych), rodzinami oraz bliskimi takich osób.
 

Uczestniczyłem w szkoleniach dotyczących dialogu motywującego, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz uzależnienia od Internetu.

Brałem udział w wielu konferencjach dotyczących uzależnień, również w roli wykładowcy m.in. podczas obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie.

Przeprowadziłem wiele godzin zajęć profilaktycznych z młodzieżą na temat uzależnień i zagrożeń z niego wynikających. Tworzyłem oraz współtworzyłem przedstawienia teatralne dotyczące profilaktyki uzależnień.

Prywatnie zajmuję się produkcją muzyki, co przekładając na sferę zawodową zaowocowało prowadzeniem przez około 2 lat warsztatów z muzykoterapii oraz relaksacji dla osób niepełnosprawnych i seniorów w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie.

W pracy cenię w sobie elastyczność oraz umiejętność podążania za potrzebami Klienta. Uzależnienie to nie tylko zaprzestanie brania, a wypełnienie pustki, która pozostaje, więc w wyjściu z choroby skupiam się na szeroko rozumianej poprawie komfortu życia oraz powrocie do funkcjonowania w rolach społecznych.

 

Kinga Ćwiertniewska

Tel. 781 272 111

Psycholog i psychoterapeuta. Ukończyła studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

Uzyskała także dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego podczas 4-letniego szkolenia z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w : Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED we Wrocławiu, Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym „Promyk Słońca” we Wrocławiu, Poradni Psychologicznej w PZG Dolnośląskie Centrum Medyczne oraz współpracowała z przedszkolami na terenie Wrocławia.

 

W pracy terapeutycznej pracuję z osobami doświadczającymi stanów lękowych i depresyjnych, wahań nastroju, zaburzeń adaptacyjnych, objawów nerwicowych, silnego stresu, objawów somatycznych, trudności w funkcjonowaniu społecznym i utrzymywaniu  bliskich, satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą zmagającymi się z trudnościami w kontaktach z innymi, adaptacją do nowych warunków, niskim poczuciem własnej wartości, nieśmiałością, zaburzeniami emocjonalnymi, zachowaniami związanymi z lękiem i agresją, samouszkodzeniami oraz zaburzeniami psychosomatycznymi.

W pracy terapeutycznej kieruje się standardami zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychologa i Psychoterapeuty. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

 

Agnieszka Wrona

Tel. 607 881 978

Psycholog, pedagog, trener EEG-Biofeedback, nauczyciel.

Specjalizacja - psycholog sportu.

 

Jestem absolwentką AJD w Częstochowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stale poszerzam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności zawodowe. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jestem uprawniona do prowadzenia treningu kontroli emocji i stresu w ujęciu przewidzianym dla służb mundurowych i specjalnych. Metody sprawdzone na polu walki poprawiają wydolność i sprawność sportowców oraz innych osób, zmagających się z presją, stresem i  różnymi wyzwaniami.

Na co dzień pracuję z młodzieżą i ze sportowcami (a także z ich rodzicami i trenerami).

Prywatnie jestem żoną i matką; fajną koleżanką; lubię robić zdjęcia, piec chleb własnoręcznie przygotowany; jeżdżę rowerem, biegam, weszłam także na fascynującą drogę jednej ze sztuk walki.

Pomagam osobom w realizacji celów oraz marzeń i w podnoszeniu jakości codziennego życia.

Moja skuteczność wynika z doświadczenia: rodzica młodego sportowca, pedagoga, nauczyciela, pracownika korporacji i psychologa.

Osoby z którymi współpracuję, mają możliwość nabywania nowych doświadczeń, rozumienia siebie i zwiększania poczucia kontroli nad sobą.

Patrzę na człowieka uwzględniając szeroką perspektywę i złożoność sytuacji w jakiej on funkcjonuje.

Jednocześnie zauważam jednostkę, mającą własne, indywidualne możliwości, plany, oczekiwania i marzenia.

Z bogatego warsztatu psychologa sportu wybieram te sposoby, które w danej sytuacji umożliwiają osobie maksymalne wykorzystywanie właściwości ciała, umysłu, sprzętu oraz sytuacji w celu uzyskiwania zadowolenia i powtarzalnego sukcesu sportowego.

Częstym pozytywnym "skutkiem ubocznym" jest postęp w innych obszarach życia. Zawodnik - niepostrzeżenie - w czasie pracy z psychologiem sportu, zwiększa swoją szansę na rozwój nie tylko sportowy ale i osobisty oraz podnosi skuteczność podejmowanych przez siebie działań.

 

Zapraszam do kontaktu! 607 881 978

 

 

 

 

Beata Nowicka-Misiewicz

beata@nowicka-misiewicz.com

Psycholog, socjolog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Akredytowany coach ICF na poziomie PCC. Trener umiejętności psychospołecznych.

"Od lat zajmuję się pomocą psychologiczną, terapią, szkoleniami i coachingiem.

Mam na swoim koncie doświadczenie w pracy z młodzieżą uzależniona i ich rodzinami, pracowałam w poradni zdrowia psychicznego, pomagając osobom dorosłym z różnego rodzaju zaburzeniami zdrowia psychicznego.

Od 2010 pracuje jako psycholog szkolny, wspierając rodziców, nauczycieli a przede wszystkim dzieci od przedszkola aż po ukończenie szkoły średniej. Jestem nauczycielem psychologii.

Podstawy umiejętności pomocy psychologicznej i terapii rodzin poznawałam w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Prywatnie żona, mama, miłośniczka podróży, fotografii i książek.

 

W oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, główne tematy, którymi się zajmuję, to:

  • jak odzyskać poczucie kontroli nad apetytem i spokój w temacie jedzenia,
  • przyjazna asertywność dla kobiet,
  • mocni rodzice - mocne dzieci.

 

Zapraszam na mój BLOG oraz do poznania moich mini kursów i szkoleń online tutaj. 

Najważniejsze z nich to program Emocji się nie je TUTAJ i Kobieta Pewna Siebie TUTAJ

 

Anna Rymer (Rusiniak) - przyjmuje w Katowicach

Psycholog, psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i osobami dorosłymi.

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 4-letniego studium Psychoterapii Psychodynamicznej KCP, Certyfikowany Psychoterapeuta Uzależnień, trener umiejętności psychospołecznych.

"Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Swoją pracę jako psycholog zaczynałam jeszcze jako studentka w Ośrodku Socjoterapeutycznym Wspólny Dom w Wildze, gdzie uczyłam się pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania pracując równocześnie z dziećmi z warszawskiej Pragi w Świetlicy Terapeutycznej.

Po powrocie do Częstochowy pracowałam jako terapeuta w Ośrodku Leczenia Uzależnień głównie z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzinami. Jestem również biegłym psychologiem sądowym z zakresu uzależnień od alkoholu.

Obecnie moim miejscem pracy jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemianowicach Śląskich oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Ośrodku Kompas w Będzinie.

Zajmuję się terapia indywidualną oraz grupową dla dorosłych i młodzieży z różnymi problemami osobistymi a także z diagnozą psychiatryczną np.: nerwicy, depresji, zaburzeń jedzenia, zaburzeń kompulsywnych czy zaburzeń osobowości.

Prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami emocji oraz zaburzeniami zachowania.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz PTP.

Dodatkowo jestem trenerem warsztatu psychologicznego szkoląc głownie z zakresu umiejętności psychospołecznych."

więcej informacji na stronie: https://rymer-psycholog.pl/