Anna Pietrasz - Sikorska

Magister terapii pedagogicznej i pedagogiki społecznej. Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Uczestniczyła w wielu szkoleniach, kursach doskonalących i konferencjach z zakresu specyficznych trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja), w uczeniu się matematyki (dyskalkulia), nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz innych zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży (m.in. zaburzenia lękowe, zaburzenia więzi, zaburzenia depresyjne, zaburzenia odżywiana).

Ukończyła kurs kwalifikacyjny w MSCDM w Warszawie z zakresu życia w rodzinie społecznej stanowiącej podstawę do kształtowania u wychowanków postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospołecznych. Pedagog szkolny w szkole podstawowej i gimnazjum. Prywatnie mama i żona. 

"W swojej pracy zajmuję się m. in. profilaktyką i terapią uczniów oraz dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Skupiam się na diagnozowaniu i korygowaniu trudnych zachowań, niwelowaniu trudności adaptacyjnych, komunikacyjnych i emocjonalnych oraz stosowaniu nowatorskich psychoedukacyjnych metod pracy .

Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach z wykorzystaniem dydaktycznych pomocy edukacyjnych.

W trosce o efektywność oddziaływań mają one najczęściej formę pracy indywidualnej (terapeuta + dziecko). "

 

Anna Rymer (Rusiniak)

Psycholog, psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i osobami dorosłymi.

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 4-letniego studium Psychoterapii Psychodynamicznej KCP, Certyfikowany Psychoterapeuta Uzależnień, trener umiejętności psychospołecznych. 

"Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Swoją pracę jako psycholog zaczynałam jeszcze jako studentka w Ośrodku Socjoterapeutycznym Wspólny Dom w Wildze, gdzie uczyłam się pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania pracując równocześnie z dziećmi z warszawskiej Pragi w Świetlicy Terapeutycznej.

Po powrocie do Częstochowy pracowałam jako terapeuta w Ośrodku Leczenia Uzależnień głównie z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzinami. Jestem również biegłym psychologiem sądowym z zakresu uzależnień od alkoholu.

Obecnie moim miejscem pracy jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemianowicach Śląskich oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Ośrodku Kompas w Będzinie.

Zajmuję się terapia indywidualną oraz grupową dla dorosłych i młodzieży z różnymi problemami osobistymi a także z diagnozą psychiatryczną np.: nerwicy, depresji, zaburzeń jedzenia, zaburzeń kompulsywnych czy zaburzeń osobowości.

Prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami emocji oraz zaburzeniami zachowania.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz PTP.

Dodatkowo jestem trenerem warsztatu psychologicznego szkoląc głownie z zakresu umiejętności psychospołecznych."

 

Beata Dłubała

Magister filologii polskiej, logopeda. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu zawodowemu oferuje kompleksową pomoc logopedyczną i pedagogiczną.

Prowadzi terapię zarówno z osobami z normą intelektualną jak i z osobami lekko i głębiej upośledzonymi umysłowo.

W swej pracy z dziećmi i młodzieżą spotyka się z różnego rodzaju przypadkami logopedycznymi, m.in. brakiem mowy, poważnymi zaburzeniami mowy oraz opóźnionym rozwojem mowy. 

"Stosuję osobiście wypracowane, sprawdzone i skuteczne metody pracy.

Pomoce terapeutyczne są zawsze dobierane do indywidualnych potrzeb danego uczestnika zajęć.

W swojej pracy wykorzystuję także najnowsze programy multimedialne."

 

Beata Nowicka-Misiewicz

Psycholog, socjolog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Akredytowany coach ICF na poziomie ACC. Trener umiejętności psychospołecznych. 

"Od lat zajmuję się pomocą psychologiczną, terapią, szkoleniami i coachingiem.

Mam na swoim koncie doświadczenie w pracy z młodzieżą uzależniona i ich rodzinami, pracowałam w poradni zdrowia psychicznego, pomagając osobom dorosłym z różnego rodzaju zaburzeniami zdrowia psychicznego.

Od 2010 pracuje jako psycholog szkolny, wspierając rodziców, nauczycieli a przede wszystkim dzieci od przedszkola aż po ukończenie szkoły średniej. Jestem nauczycielem psychologii.

Podstawy umiejętności pomocy psychologicznej i terapii rodzin poznawałam w Polskim Instytucie Ericksonowskim. 

Prywatnie żona, mama, miłośniczka podróży, fotografii i książek.

W oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, główne tematy, którymi się zajmuję, to:

  • jak odzyskać poczucie kontroli nad apetytem i spokój w temacie jedzenia,
  • przyjazna asertywność dla kobiet,
  • mocni rodzice - mocne dzieci.

Zapraszam na mój BLOG oraz do poznania moich mini kursów i szkoleń online tutaj.

 

Justyna Czarnacka - Wojtysek

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego gdzie w 2004 roku uzyskała tytuł magistra psychologii.

W 2008 roku odbyła cykl szkoleniowy Systemowej Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim, rozpoczynając w ten sposób drogę do pozyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Członkini The British Psychological Society. Aktualnie w trakcie kursu psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie.

Regularnie korzysta z superwizji.

Obecnie prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzin i par, konsultacje online oraz szkolenia z zakresu psychoedukacji.

"W latach 2004-2011 mieszkałam i zdobywałam doświadczenie zawodowe pracując w Wielkiej Brytanii. W tym czasie współpracowałam z Polskim Konsulatem Generalnym w Edynburgu, Polską Sobotnią Szkołą "Bez granic", Polish Family Support Center, prowadziłam warsztaty i ćwiczenia dla studentów IPT Educational Center w Dublinie oraz The College of Art and Technology w Edynburgu.

W 2009 roku założyłam Ego-centrum w ramach, którego udzielałam konsultacji, prowadziłam terapię indywidualną, rodzin i par, organizowałam warsztaty i szkolenia o tematyce psychoedukacyjnej. 

Pracuję w nurcie systemowej terapii rodzin jednak korzystam także z metod i założeń podejścia psychodynamicznego, poznawczo-behawioralnego i ericsonowskiego. Oprócz rozmowy terapeutycznej wykorzystuję takie techniki jak: genogram, trans hipnotyczny, metaforę, symbol.

Traktuję swoją pracę z pasją i zapałem. Staram się odkrywać w ludziach to, co stanowi ich potencjał i siłę do przełamania trudności. Wspieram we wprowadzaniu w życie pozytywnych zmian".  

 

Barbara Tubielewicz

Aboslwentka psychologii Uniwersytetu Śląskiego ze specjalizacją psychologia kliniczna.

Ukończyła szereg szkoleń w zakresie terapii dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin w różnych nurtach psychoterapeutycznych: 
- Psychodynamicznym /Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie/ 
- Systemowej terapii rodzin /Uniwersytet Śląski/
- Poznawczo-behawioralnym /Centrum CBT Warszawa, Centrum Terapii CTSR, Polskie Towarzystwo Terapii Behawioralnej/ 
- Ericksonowskim /Polski Instytut Ericksonowski/ 

"Jestem absolwentką studiów podyplomowych "Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży" na Uniwersytecie Śląskim.

Ukończyłam również Studium Socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uczestniczyłam w projektach badawczych The University of Sheffield w Wielkiej Brytanii /badania normalizacyjne nowych metod badań/.

Obecnie jestem w trakcie szkolenia "Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin" /Fundacja Terapii Rodzin na Szlaku, Kraków/, przygotowującego do certyfikatu psychoterapeutycznego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od wielu lat pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Częstochowie, obecnie jestem koordynatorem Zespołów ds. Rodzin w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

Pracowałam również w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Przedszkolu Integracyjnym.

Obecnie moim głównym obszarem pracy jest diagnoza i terapia problemów emocjonalnych dzieci, młodzieży i dorosłych. W terapii indywidualnej pracuję głównie w nurcie psychodynamicznym, w pracy z rodzinami - w systemowym rozumieniu rodziny. "

Barbara
Tubielewicz -
ZnanyLekarz.pl

 

Agnieszka Wrona

Pedagog, psycholog, trener EEG-Biofeedback. Specjalizacja - psycholog sportu. 

Absolwentka AJD w Częstochowie, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Gdańskiego. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W trakcie uzyskiwania certyfikatu Psychologa Sportu klasy drugiej.

Stale poszerza wiedzę i doskonali zawodowe umiejętności oraz poddaje superwizji wykonywaną pracę. Na co dzień pracuje z młodzieżą. Prowadzi stałą współpracę z: 
- Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback (Akademia Jana Długosza w Częstochowie); 
- Magazyn Psychologia Sportu; 
- CKM Włókniarz; 
- zawodnicy (najmłodsi wraz z rodzicami) i trenerzy różnych dyscyplin sportowych. 

"Patrzę na sportowca całościowo. Widzę w nim człowieka będącego częścią większej zbiorowości (rodzinnej, szkolnej, zawodowej, towarzyskiej, lokalnej...) funkcjonującego w określonym kontekście społecznym, kulturowym.

Jednocześnie zauważam jednostkę, mającą własne, indywidualne możliwości, plany, oczekiwania i marzenia.

Z bogatego warsztatu psychologa sportu wybieram te sposoby, które w danej sytuacji umożliwiają osobie maksymalne wykorzystywanie właściwości ciała, umysłu, sprzętu oraz sytuacji w celu uzyskiwania powtarzalnego sukcesu sportowego.

Częstym pozytywnym "skutkiem ubocznym" jest postęp w innych obszarach życia. Zawodnik - niepostrzeżenie - w czasie pracy z psychologiem sportu, zwiększa swoją szansę na rozwój nie tylko sportowy ale i osobisty".