GABINET TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Psychoterapia dzieci i młodzieży

  • problemy wychowawcze,
  • zaburzenia emocjonalne,
  • problemy okresu dorastania,
  • nerwice i depresje,
  • zaburzenia odżywiania,
  • uzależnienia,
  • zaburzenia przywiązania,
  • wsparcie w przypadku chorób przewlekłych,
  • pomoc dzieciom przeżywającym rozwód rodziców,
  • lęki i moczenia nocne.

 

Ponieważ problemy dzieci i młodzieży wpływają na funkcjonowanie rodziny najlepszą formą ich diagnozy jest konsultacja rodzinna na którą zapraszamy wszystkich członków rodziny. Może ją prowadzić jeden lub dwóch psychologów. Konsultacja taka umożliwia lepsze zrozumienie tego co dzieje się z dzieckiem. Ważne jest dla nas aby każdy z członków rodziny mógł przedstawić własny punkt widzenia i przeżywania danej sytuacji. Dlatego w czasie konsultacji dbamy o to aby każdy miał czas na wypowiedzenie się /odniesienie się do problemu/.

 

W przypadku gdy konsultacja rodzinna nie jest możliwa odbywa się konsultacja psychologiczna indywidualna. Spotkanie takie służy ustaleniu, jaka oferta pomocy psychologicznej lub innej będzie dla dziecka potencjalnie najkorzystniejsza.

 

Czasami wystarczy jedna konsultacja /rodzinna lub indywidualna/, zazwyczaj jednak, zwłaszcza jeżeli poprzedza ona rozpoczęcie terapii, obejmuje od 1 do 3 spotkań.

 

Problemy dzieci i młodzieży mają różne podłoże i w związku z tym wskazane są różne formy terapii i leczenia. Jesteśmy zespołem, w którym mogą być realizowane - zarówno terapia indywidualna, terapia małżeńska oraz terapia rodziny.

Gdy zapada decyzja o rozpoczęciu którejś z form psychoterapii ustala się kontrakt terapeutyczny, w którym określa się: cel terapii oraz zasady formalne - częstotliwość, długość i koszt spotkań.

 

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest formą pomocy psychologicznej polegającej na przepracowaniu przez dziecko wypartych trudnych emocji poprzez rozmowę /młodzież/, lub symboliczną zabawę oraz psychorysunek /dzieci/. W taki bezpieczny sposób młody pacjent może odreagować uczucia z którymi sobie nie radzi i których sobie nie uświadamia a które mają ogromny wpływ na jego funkcjonowanie.

 

Psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży prowadzą: 

KINGA ĆWIERTNIEWSKA - Tel. 781 272 111

BARBARA TUBIELEWICZ - Tel. 502 512 608